Thông báo về việc học online tại gia – an toàn cho mọi nhà

📰 Căn cứ vào Công văn s6 14476/SLBTBXH-GDNN ngày 06/05/2021 về việc thông báo học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phồng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Anh ngữ Rainbow xin thông báo:

🖥 Toàn bộ học sinh của Trung tâm sẽ triển khai dạy học trực tuyến kể từ ngày 10/05/2021 cho tới khi có thông báo mới của Thành phố để nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

📌 Học viên các lớp sử dụng công cụ Google Meet và truy cập đường link do GV cung cấp để tham gia lớp học.

📌 Giờ học các lớp vẫn duy trì khung giờ như sau:
– Các lớp T2-4-6: 18h – 19h30
– Các lớp T3-5: 18h – 19h30
– Các lớp T7-CN
+ 1A: 8h – 9h30
+ 2B: 9h – 10h30
+ Cambridge starters: 8 – 9h30
+ Flyers: 10h – 12h
+ Movers: 15g – 16g30
+Kèm 3A: 15g – 16h30

👉 Để thuận tiện sử dụng ứng dụng học online của Rainbow, phụ huynh có thể tham khảo thông qua đường link: bit.ly/3cw0tHe

❣ Vì lợi ích của chính bản thân và cộng đồng, và hướng đến một cái Tết an toàn không lo dịch bệnh, RAINBOW rất mong nhận được sự hợp tác từ phía phụ huynh và học viên.